Napisz do nas:
biuro@mufa-studio.pl
Strona główna
www.mufa-studio.pl
MUFA Studio Projektowe, Biuro: ul. Grobla 6/1, 85-305 Bydgoszcz
Tu jesteś: ikona Strona główna ikona Porady / Dokumenty do pozwolenia na budowę

Dokumenty do pozwolenia na budowę


Dokumenty do pozwolenia na budowę

Data dodania: .2011-06-30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500),
 • wypis z miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy,
 • warunki od gestora sieci o możliwosci podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,
 • warunki od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • warunki od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej,
 • warunki od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci energetycznej, 
 • warunki od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci gazowej,
 • warunki od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (o ile jest wymagana),
 • uzgodnienie lokalizacji zjazdu,
 • projekt budowlany obiektu (4 egzemplarze),
 • wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wypełniony wniosek o pozwoleniu na budowę,
 • inne dokumenty wynikające z usytuowania działki i rodzaju budynku.

Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę wydawane sa w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Opłata należna przy składaniu wniosku
Budowa nowego obiektu budowlanego :

 • budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni uzytkowej - 1,0 zł nie więcej niż 539,0 zł,
 • budynku służącemu celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,0 zł,
 • innego budynku – 48,0 zł,
 • budowli związanych z produkcja rolna – 112,0 zł,
 • budowa studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,0 zł,
 • sieci wod-kan, elektro-energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz dróg dojazdowych, dojść do budynku, zjazdów z dróg – 2143,0 zł,
 • sieci wod-kan, elektro-energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe do 1 km – 105 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 • inne budowle – 155,0 zł.

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata wynosi 50% stawek podstawowych wymienionych według wykazu jak wyżej.

Inwestycje dot. budowy, rozbudowy budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz budowa przyłączy do tego typu zabudowy nie wymagają opłaty skarbowej. Podstawę prawną stanowi art. 2 ust. 1, pkt.2 –ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania. Każdy z nich ma prawo się odwołać od w/w decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu, króry ją wydał.
Decyzja staje się ostateczna (prawomocna), gdy nikt się nie odwoła w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna przez okres trzech lat od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna.

powrót

Zobacz nasze realizacje


Zapraszamy Państwa do zapoznania
się z galerią zdjęć wykonanych realizacji
przez nasze Studio Projektowe w Bydgoszczy...

Skontaktuj się z nami


telefon kontaktowy:

(+48) 793 003 522, (+48) 505 870 054


napisz do nas e-mail:

biuro@mufa-studio.pl

Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Strona główna O firmie Oferta Domy jednorodzinne Porady Realizacje Kontakt Polityka prywatności cookie
MUFA Studio Projektowe - projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, projekty budynków usługowych, handlowych, administracyjnych, budynków hotelowych, hal magazynowych i produkcyjnych, projekty obiektów sportowych, adaptacje gotowych projektów, adaptacje mieszkań, lokali użytkowych, projekty wnętrz, inwentaryzacje budowlane, projekty dociepleń budynków, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i AKPiA, przyłączy wod-kan i elektrycznych, kosztorysy inwestorskie, nadzory autorskie oraz inwestorskie.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
LOGO MUFA