Napisz do nas:
biuro@mufa-studio.pl
Strona główna
www.mufa-studio.pl
MUFA Studio Projektowe, Biuro: ul. Grobla 6/1, 85-305 Bydgoszcz
Tu jesteś: ikona Strona główna ikona Porady / Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy


Decyzja o warunkach zabudowy

Data dodania: .2011-06-07.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest tylko na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Do uzyskania warunków zabudowy nie jest wymagane posiadanie praw własnościowych do nieruchomości przez osobę wnioskującą, czyli ogólnie mówiąc każdy może wystąpić o ustalenie warunków dla dowolnego terenu.

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składamy w urzędzie gminy (miasta). Druk wniosku dostaniemy w urzędzie w wydziale administracji budowlanej lub na stronie internetowej w/w urzędu.
We wniosku określamy:

  • na kopii mapy zasadniczej (o zakresie obejmującym teren inwestycji oraz obszar, na który będzie oddziaływać, czyli sąsiednie działki) zaznaczamy granice terenu objętego wnioskiem,
  • planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzenia lub oczyszcenia ścieków oraz inne potrzeby w zakresie insfrasktruktury technicznej (np. dostęp do drogi), a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,
  • charaktertystyczne parametry techniczne inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane określające jej wpływ na środowisko,
  • w przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, należy załączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • inne w zależności od rodzaju inwestycji (np. powierzchnia sprzedaży dla obiektu handlowego itp.).

Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie właściwych gestorów sieci, że istniejące sieci uzbrojenia terenu będa wystarczające do realizacji planowanego przedsięwzięcia albo że planowana jest ich rozbudowa.
Dane umieszczane we wniosku mają charakter jedynie orientacyjny.

 

Urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jednak w praktyce trwa to czasami nawet pół roku. Dzieje się tak dlatego, że decyzja jest uzgadniania z kilkoma organami, a te mają dwa tygodnie na rozpatrzenie. Urząd może takze zawiesić postępowanie na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zwłaszcza gdy gmina ma wkrótce sporządzić plan miejscowy. W takiej sytuacji warunki zabudowy muszą być jednak wydane, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu lub w okresie zawieszenia postępowania nie zostanie uchwalony plan miejscowy lub jego zmiana.

 

Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania - inwestor i sąsiedzi. Każdy z nich ma prawo się odwołać od w/w decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (za pośrednictwem organu, króry ją wydał) lub wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
Decyzja staje się ostateczna (prawomocna), gdy nikt się nie odwoła w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Decyzja jest bezterminowa, jednak organ, który ją wydał stwierdzi jej wygaśnięcie, jeżeli:

  • inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce,
  • dla tego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przetrzennego, chyba że Inwestor uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

Jeżeli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego decyzja zostanie wydana bezpłatnie, w każdym innym wypadku opłata skarbowa wynosi 107zł wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tzn. w momencie składania wniosku.

 

powrót

Zobacz nasze realizacje


Zapraszamy Państwa do zapoznania
się z galerią zdjęć wykonanych realizacji
przez nasze Studio Projektowe w Bydgoszczy...

Skontaktuj się z nami


telefon kontaktowy:

(+48) 793 003 522, (+48) 505 870 054


napisz do nas e-mail:

biuro@mufa-studio.pl

Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Strona główna O firmie Oferta Domy jednorodzinne Porady Realizacje Kontakt Polityka prywatności cookie
MUFA Studio Projektowe - projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, projekty budynków usługowych, handlowych, administracyjnych, budynków hotelowych, hal magazynowych i produkcyjnych, projekty obiektów sportowych, adaptacje gotowych projektów, adaptacje mieszkań, lokali użytkowych, projekty wnętrz, inwentaryzacje budowlane, projekty dociepleń budynków, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i AKPiA, przyłączy wod-kan i elektrycznych, kosztorysy inwestorskie, nadzory autorskie oraz inwestorskie.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
LOGO MUFA