PROJEKT KONCEPCYJNY PORTU JACHTOWEGO ORAZ HOTELU

OPIS:

Przedmiotem projektu koncepcyjnego jest port jachtowy o charakterze mariny uzupełnionego o usługi rekreacyjne, tor regatowy oraz muzeum żeglugi, usytuowane w historycznym budynku śluzy Brdyujście. Celem opracowania jest stworzenie przystani jachtowej „Brdyujście”, która stałaby się, kolejnym etapem rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego.Projekt Centrum Hotelowego stanowi jeden z budynków portu. Kierowany jest głównie dla turystów przypływających do przystani Brdyujście ale również dla mieszkańców Bydgoszczy.Bryła budynku jest 3 kondygnacyjna, wyróżniona materiałowo i kolorystycznie, o dynamicznym kształcie, przypominającym żagle jachtu. Głównym materiałem jest drewno i tynk. Ważną rolę odgrywają tu duże przeszklenia pokryte ciągiem napisów określających funkcję obiektu.